Přehled akcí CRBS za rok 2006

název akce

místo konání

datum

odpovědný pracovník

Úvodní kurz v laseroterapii a pulzní magnetoterapii

Praha

7. 4. - 9. 4.

odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová, PhD.

Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5

Školení v problematice laseroterapie a dalších fyzikálních metod

Praha

20. 5.

doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

ZSF JU, Matice školské 17

370 01 České Budějovice

Výroční konference KRAD - vyhodnocení práce PGS studentů

Praha

23.6.

mjr. doc. MUDr. Jan Ósterreicher, PhD.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Novinky v krizovém řízení zaměřené na zdravotnická zařízení

České Budějovice

září 2006

doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

ZSF JU, Matice školské 17

370 01 České Budějovice

Úvodní kurz v laseroterapii a pulzní magnetoterapii

Praha

6.-8.10.

odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová, PhD.

Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5

Školení v problematice laseroterapie a dalších fyzikálních metod

Praha

14.10.

prim. MUDr. Miroslav Procházka

Koněvova 205, 130 00 Praha 3

Seminář- nové pohledy na účinek ionizujícího záření a cytostatických látek na molekulární úrovni

Hradec Králové

7.12.

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti u p. Šefránkové tel. 241 773 607, 244 400 896, mail: sefrankova@biophys.cz.

Vedení výboru