Přehled akcí SRKP v roce 2007

název akce

místo konání

datum

odpovědný pracovník

Školení v problematice laseroterapie

a dalších fyzikálních metod

Praha

17.3.

prim. MUDr. Miroslav Procházka

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

30.3.-1.4.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Výroční konference KRAD

Hradec Králové

21.6.

mjr. doc. MUDr. Jan Österreicher, PhD.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

II. jihočeské dny zaměřené na krizové řízení

Písek

20.-21.9.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Mgr. Renata Havránková

ZSF JU, Matice školské 17

370 01 České Budějovice

Školení v problematice laseroterapie

a dalších fyzikálních metod

Praha

19.10.

RNDr. Jitka Hořejšová

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

23.-25.11.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Možnosti diagnostiky dávky záření pomocí ukazatelů molekulární biologie

Program  

Hradec Králové

6.12.

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

 

Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti u p. Adámkové
tel. 241 773 607, 244 400 896, mail adamkova@biophys.cz.

Vedení výboru