Přehled akcí SRKP v roce 2008

název akce

místo konání

datum

odpovědný pracovník

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

4.4. - 6.4.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Výroční konference katedry radiobiologie fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Hradec Králové

23.6.

pplk. doc. MUDr. Jan Österreicher, PhD.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

II. jihočeské dny zaměřené na krizové řízení

Písek

11. - 12.9.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Mgr. Renata Havránková

ZSF JU, Matice školské 17

370 01 České Budějovice

Školení v problematice laseroterapie

a dalších fyzikálních metod

Praha

18.10.

RNDr. Jitka Hořejšová

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

28. - 30.11.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4

Možnosti diagnostiky dávky záření pomocí ukazatelů molekulární biologie

Hradec Králové

8.12.

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování.

tel. 241 773 607, 244 400 896, mail matatko@biophys.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

Vedení výboru