Přehled akcí SRKP v roce 2010

název akce

místo konání

datum

odpovědný pracovník

Kurz v neinvazivní laseroterapii

pro fyzioterapeuty a lékaře

Brno

19. - 20.3.

MUDr. Eva Drápelová

Vinařská 6

603 00 Brno

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

14. - 16. 5.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Školení v problematice laseroterapie a dalších fyzikálních metod

Praha

24. 4.

RNDr. Jitka Hořejšová

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Edukace v oblasti krizového řízení

Kamenná, okr. Příbram

9.9.

odb. as.

MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

26. - 28. 11.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Možnosti diagnostiky dávky záření pomocí ukazatelů molekulární biologie

Hradec Králové

2. 12.

pplk. gen. št. prof. MUDr.

Jan Österreicher, Ph.D.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování, 143 00 Praha 4, Převoznická 738/6
tel. 241 773 607, 244 400 896, mail matatko@biophys.cz

Vedení výboru