Přehled akcí SRKP v roce 2011

název akce

místo konání

datum

odpovědný pracovník

Kurz v neinvazivní laseroterapii

pro fyzioterapeuty a lékaře

Brno

18. - 19.3.

MUDr. Eva Drápelová

Vinařská 6

603 00 Brno

NOVÉ TRENDY V UCELENÉ REHABILITACI Kladno 30. 4. PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.

Katedra lékařských a humanitních oborů, FBMI, ČVUT

nám. Sítná 3105, Kladno

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

13. - 15. 5.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Nové poznatky ve fyzikálních metodách pro fyzioterapii

Praha

6. 4.

RNDr. Jitka Hořejšová

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Ethics of Enviromental Health

 

Satelitní sympozium „International Congress of Radiation Researche“

Praha

24. – 27. 8.

doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.

ZSF JU

Matice školské 17

370 01 České Budějovice

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ Praha 12. 9. PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.

Katedra lékařských a humanitních oborů, FBMI, ČVUT

nám. Sítná 3105, Kladno

Úvodní kurz v laseroterapii

a pulzní magnetoterapii

Praha

25. - 26. 11.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Převoznická 738/6,

143 00 Praha 4

Nové pohledy na účinek ionizujícího záření na živý organizmus

Hradec Králové

8. 12.

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

FVZ UO, Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování, 143 00 Praha 4, Převoznická 738/6
tel. 241 773 607, 244 400 896, mail sunova@biophys.cz

Vedení výboru