Bannery na úvodní stránce Unikátní přednáška prof. Penny Jeggo v Brně 2018
Unikátní přednáška prof. Penny Jeggo v Brně 2018

Vážení kolegové, milí studenti, přátelé,

jménem Biofyzikálního ústavu AVČR, v.v.i., Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Masarykovy university si vás dovoluji pozvat na výjimečnou přednášku prof. Penny Jeggo, která se uskuteční v pátek 8. června v 10:30 hod. v campusu Masarykovy university v Brně (viz přiložená pozvána). Prof. Jeggo patří mezi naprosté světové leadery v oblasti poškození a reparace DNA. Jedná se tedy o skutečně významného řečníka, a tudíž jedinečnou a těžko opakovatelnou příležitost pro studenty i odborníky všemožných směrů jak se seznámit se s nejnovějším výzkumem na poli reparace dvouřetězcových zlomů DNA. Dvouřetězcové zlomy (DSB) představují nejzávažnější poškození molekuly DNA a jejich vznik i reparace jsou úzce spojeny s rozvojem (nejen) nádorových onemocnění a jejich terapie. Tvorba DSB následkem expozice ionizujícímu záření však přesahuje obzory medicíny a týká se i mnoha dalších moderních témat, např. plánovaných pilotovaných interplanetárních misí. Více o přednášce je uvedeno v přiloženém letáčku. Vstupné je zdarma.

Pro podrobnější informace mě prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedeném emailu nebo telefonním čísle. Z organizačních důvodů bych byl vděčný i za předběžné potvrzení Vaší účasti,

se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne,

Martin Falk

RNDr. Martin Falk, Ph.D.
Head, Dpt. Cell Biology & Radiobiology
Institute of Biophysics, v.v.i.
Kralovopolska 135
612 65 Brno
Czech Republic
Tel +420-541517116, +420-728-084060
email: falk@ibp.cz; mfalk@seznam.cz