doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.
doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.

e-mail

hofer@ibp.cz

telefon

541 517 171

zaměstnavatel

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

funkční zařazení

pracovník vědy a výzkumu

vedoucí uživatelského zařízení pro chov laboratorních zvířat

adresa pracoviště

Královopolská 135,
612 65 Brno

členství ve vědeckých radách

  • Vědecká rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., 1993-2005

členství v oborových radách

  • oborová rada lékařských věd Grantové agentury AV ČR, 1996-1999
  • oborová rada lékařských věd Grantové agentury ČR, 2000-2006

členství v dalších odborných společnostech

  • člen rady Evropské společnosti pro radiační výzkum, 1997-2003; 2012 - dosud

další funkce

  • místopředseda Grantové agentury AV ČR, 1999-2001

 

Vedení výboru