prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

e-mail

J.Osterreicher@seznam.cz

telefon

974 823 759

zaměstnavatel

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR

funkční zařazení

lékař

adresa pracoviště

Bartolomějská 8
110 01 Praha 1

členství ve vědeckých radách

  • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

členství v oborových radách

  • oborová rada pro obor radiobiologii Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

členství v dalších odborných společnostech

  • Evropská společnost pro radiační výzkum

 

Vedení výboru