prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

e-mail

Jirina.vavrova@unob.cz

telefon

776 050 946

funkční zařazení

emeritní profesorka

adresa pracoviště

Univerzita obrany Brno

členství v oborových radách

  • předsedkyně oborové rady vojenské radiobiologie pro PGS studium Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

členství v dalších odborných společnostech

  • Evropská společnost pro radiační výzkum

čestná členství    

  • čestná členka Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

 

Vedení výboru